W dniach 25-27.02.2020r. zduńskowolscy strażacy odbyli ćwiczenia na obiekcie ZUS w Zduńskiej Woli przy ul. J. Kilińskiego. Celem ćwiczeń było:

  • zapoznanie ze specyfiką obiektu,
  • zagrożeniami oraz warunkami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w obiekcie,
  • warunkami dojazdu do obiektu i manewrowania pojazdami pożarniczymi na terenie i wokół obiektu,
  • sposobami prowadzenia ewakuacji w szczególności sprawdzenia możliwości podjęcia ewakuacji osób z wyższych kondygnacji przy użyciu podnośnika hydraulicznego.

Przeprowadzenie takich ćwiczeń znacznie podnosi wiedzę funkcjonariuszy w ww. zakresie oraz powoduje wzrost bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach jak i samych ratowników.