W dniu 04 maja 2020 roku na placu wewnętrznym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość ta miała dotychczas charakter otwarty dla wszystkich – rodzin, sympatyków pożarnictwa i mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Niestety w tym roku w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce obchody Dnia Strażaka odbyły się bez uczestnictwa osób z zewnątrz. Na uroczystej zbiórce byli obecni tylko funkcjonariusze pełniący w tym dniu służbę w podziale bojowym oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni pracujący w systemie codziennym.
Podczas uroczystości nastąpiło odczytanie rozkazów dotyczących nadania wyższych stopni służbowych jak również przesłanych życzeń od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz od Komendanta Głównego PSP.
Wykaz osób awansowanych z okazji Dnia Strażaka:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Mariusz Kamiński nadał z dniem 04 maja 2020r. stopień:

 • starszego kapitana – kpt. Dawidowi Krauze
 • młodszego kapitana – mł. ogn. Łukaszowi Gajdka

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. mgr Andrzej Bartkowiak nadał z dniem 04 maja 2020r. stopień:

 • starszego aspiranta – asp. Łukaszowi Stawickiemu
 • starszego aspiranta – asp. Piotrowi Cieplucha
 • aspiranta – mł. asp. Adamowi Wójcikowi

Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski nadał z dniem 04 maja 2020r. stopień:

 • ogniomistrza – mł. ogn. Wojciechowi Włodarczykowi
 • ogniomistrza – mł. ogn. Marcinowi Stachowiakowi
 • ogniomistrza – mł. ogn. Albinowi Barczyńskiemu
 • ogniomistrza – mł. ogn. Arkadiuszowi Szymczakowi
 • młodszego ogniomistrza – st. sekc. Danielowi Mielczarkowi
 • młodszego ogniomistrza – st. sekc. Romanowi Szmytowi
 • młodszego ogniomistrza – st. sekc. Tomaszowi Duchnikowi
 • młodszego ogniomistrza – st. sekc. Maciejowi Wojtalikowi
 • starszego sekcyjnego – sekc. Damianowi Lewandowskiemu
 • sekcyjnego – st. str. Sebastianowi Młodzikowi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli bryg. mgr inż. Mariusz Rosiński nadał z dniem 04 maja 2020r. stopień:

 • starszego strażaka – str. Bartoszowi Dąbrowskiemu
 • starszego strażaka – str. Mateuszowi Feliniakowi
 • starszego strażaka – str. Sebastianowi Kanty
 • starszego strażaka – str. Patrykowi Majchrzak