Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych (Art. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. Nr 81, poz. 351).


Na terenie powiatu zduńskowolskiego wspólnie z zastępami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli (lub samodzielnie w zależności od rodzaju zdarzenia) działania ratowniczo-gaśnicze prowadzą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych głównie te włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Poniższa mapa obrazuje rozmieszczenie 9 jednostek OSP włączonych do KSRG usytuowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego.Na terenie powiatu funkcjonuje też 28 jednostek OSP spoza KSRG typu „S”, które posiadają na wyposażeniu min. jeden samochód ratowniczo-gaśniczy.

 

OSP Szadek OSP Wilamów OSP Korczew OSP Janiszewice OSP Zborowskie OSP Zapolice OSP Pstrokonie OSP Rembieszów