Historia

Początki Zawodowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli datują się od 1952 r. W tym bowiem roku powołano, przy istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, „Pogotowie zawodowe” na bazie, którego powstała w 1957 r. Zawodowa Straż Pożarna. Siedzibą Zawodowej Straży Pożarnej były do 1971 r. pomieszczenia OSP w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego 4.
W 1971 r. oddano do użytku nową siedzibę Zawodowej Straży Pożarnej przy ulicy Długiej 4, gdzie mieści się ona do dzisiaj.
Pierwszym Komendantem Miejskim Straży Pożarnych był asp. Józef Kraczyński. Istotna zmiana dotycząca podporządkowania zduńskowolskiej zawodowej straży pożarnej nastąpiła w 1971 r. Uchwałą nr.55/211/71 z dnia 25 sierpnia 1971 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli postanowiono wyłączyć Miejską Komendę Straży Pożarnych z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i przekształcić ją w samodzielny organ w zakresie ochrony przeciwpożarowej podległy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Do czasu nowego podziału administracyjnego państwa w 1975 r. funkcjonująca w Zduńskiej Woli Zawodowa Straż Pożarna była jedyną zawodową formacją na terenie dawnego województwa sieradzkiego (najbliższe zawodowe straże pożarne miały swoje siedziby w Pabianicach oraz w Kaliszu), stąd też działania gaśnicze ZSP w Zduńskiej Woli prowadzone były często nawet w sąsiednich województwach.
W dniu 1 lipca 1992 r. powstała Państwowa Straż Pożarna – Komenda Rejonowa PSP, w skład której weszła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.

Wykaz komendantów


 

 

Współpraca PSP

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej. Zapisz się do naszego newslettera!