Jak używać gaśnic?


Gaśnice proszkowe X – (stałociśnieniowe z manometrem)

1.   Zdjąć z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.

2.   Wyciągnąć zabezpieczenie (zawleczkę).

3.   Skierować dyszę węża na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu.

4.   Rozpocząć gaszenie.

Gaśnice proszkowe Z – (zmiennociśnieniowe bez manometru)

1.   Zdjąć z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.

2.   Wyrwać zawleczkę.

3.   Nacisnąć zbijak, przebijając nabój i zwolnić nacisk.

4.   Odczekać 5 s.

5.   Nacisnąć dźwignię węża, a jego wylot skierować na źródło ognia.

6.   Rozpocząć gaszenie.

gasnica abc

Uwaga !

–   Gaśnice te mają budowę syfonową nie mogą być używane do góry dnem.

–   Przy gaszeniu urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000V zachować odstęp minimum 1 m.

–   Po każdorazowym użyciu należy ponownie napełnić gaśnicę

–   Gasić zgodnie z kierunkiem wiatru.

gaśnica samochodwa

Gaśnice śniegowe – butla stalowa wypełniona dwutlenkiem węgla w stanie ciekłym.

1.   W celu uruchomienia gaśnicy należy chwycić gaśnicę stojącą na podłodze lub zdjąć ją z wieszaka.

2.   Zerwać plombę.

3.   Zbliżyć się na bezpieczną odległość do ognia.

4.   Chwycić dyszę za rękojeść i skierować rurę skośnie w dół na ogień (w przypadku, gdy pali się powierzchnia pionowa gasić od dołu do góry) i nacisnąć dźwignię.

5.   Podczas gaszenia nie należy przerywać działania gaśnicy przez zakręcanie zaworu, gdyż może to spowodować zestanie się dwutlenku węgla w dyszy wylotowej i unieruchomić gaśnicę.

6.   Gasić zawsze zgodnie z kierunkiem wiatru, ciała stałe i gazy gasić z góry do dołu.

Uwaga !

–   Zabrania się używania gaśnicy śniegowej do gaszenia odzieży palącej się na ludziach.

–   Należy unikać styczności z rozprężonym dwutlenkiem węgla ze względu na niska temperaturę.

–   Zabrania się trzymania gaśnicy w pobliżu źródeł ciepła.

Ogólne zasady prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej:


–   Podchodź zawsze zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr w plecy).

–   Gaś pożar kierując strumień w podstawę płomieni.

–   Palące się pionowe powierzchnie, w miarę możliwości gaś od góry.

–   Jednoczesne użycie kilku gaśnic daje większy efekt gaśnicy niż używanie gaśnic po kolei.

–   Zawsze dozoruj miejsce pogorzeliska.