Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu rzeki, strumienia lub poniżej zapory wodnej. Każda, nawet najmniejsza rzeka, może spowodować podtopienie lub zalanie terenu znajdującego się w jej pobliżu. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach, np. podczas długotrwałych, intensywnych opadów deszczu.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

Przed powodzią

 • Dowiedz się w Centrum Zarządzania Kryzysowego jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe twojego miejsca zamieszkania oraz gdzie zlokalizowane są miejsc tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;
 • Rozważ możliwość zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez zabezpieczenie folią i workami z piaskiem newralgicznych miejsc, a zwłaszcza drzwi wejściowych, bram garażowych, nisko położonych okien piwnicznych itp.;
 • Ubezpiecz siebie i rodzinę oraz mieszkanie (dom), zanim wystąpi zagrożenie powodziowe;
 • Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej);
 • Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny, a zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi (naucz dzieci, jak i kiedy należy wezwać policję, straż pożarną lub inne służby ratownicze);

W czasie zagrożenia powodziowego

 • Włącz odbiornik radiowy na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania nadawanych komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;
 • Miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy (np. kosztowności, sprzęt RTV i AGD) przenieś na górne kondygnacje budynku;
 • Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny oraz pozostałe (np. karty kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, akty notarialne, itp.) przed zalaniem;
 • Zgromadź w domu i zabezpiecz przed zalaniem niezbędne zapasy niepsującej się żywności, wody pitnej, lekarstw i środków opatrunkowych;
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku (do 50 kg na osobę dorosłą);
 • Zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła (latarki, baterie, świece);
 • Uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. Przekaż informacje o miejscu swojego pobytu rodzinie lub znajomym zamieszkałym poza terenem zagrożonym powodzią;
 • Jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;
 • Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem, folię);
 • Usuń z terenu posesji pojazdy mechaniczne i przemieść je w bezpieczne miejsce;
 • Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje i materiały niebezpieczne reagujące z wodą;
 • Jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili nadejścia fali powodziowej nie były uwiązane i w razie potrzeby, mogły same się uratować, najlepiej pozwól na ich prewencyjną ewakuację;
 • Jeżeli masz dostęp do Internetu, monitoruj na bieżąco stan zagrożenia powodziowego.

W czasie powodzi

 • Kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie energetyczne, odłącz sieć gazową, a także zamknij zawory (zasuwy) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe workami z piaskiem i uszczelnij szambo;
 • Jeżeli posiadasz telefon komórkowy, miej go przy sobie;
 • Włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji powodziowej. Zazwyczaj radio podaje również informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;
 • Przygotuj się na ewentualną ewakuację;
 • Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce;
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wody z zalanej studni (pod żadnym pozorem nie wolno tej wody pić, używać do gotowania, prania, mycia lub kąpieli);
 • W przypadku niebezpieczeństwa, natychmiast przemieść się wraz z rodziną na wyżej położone tereny;
 • W przypadku wezwania do opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Małym dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką włóż do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;
 • Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla najbliższych lub sąsiadów, dokąd i kiedy się ewakuowałeś;
 • Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie rejestracyjnym; w ten sposób rodzina łatwiej Cię odnajdzie;
 • Jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym terenie, szybko opuść pojazd i udaj się na najwyżej położone (bezpieczne) miejsce;
 • Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;
 • Postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;
 • Nie odmawiaj pomocy innym, w tym podmiotom ratowniczym

Wymachując w czasie powodzi kolorową flagą lub kawałkiem materiału, możesz prosić o pomoc

Biała Flaga                  chcesz opuścić miejsce, w którym się znajdujesz

 

Czerwona Flaga                 potrzebna pomoc medyczna

 

Niebieska Flaga                prosisz o jedzenie i wodę

 

 

Znaki sygnalizacyjne dla pilotów śmigłowców

X – potrzebna pomoc medyczna
V – potrzebna pomoc (YES)
N – niepotrzebna pomoc (NO)

PO POWODZI

 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;
 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych;
 • nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady;
 • sprawdź fundamenty Twego domu czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń, a w przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela;
 • upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem – sprawdź ściany, podłogi, okna i drzwi, uważaj na poluzowane tynki i sufity. Budynki, które znalazły się w zasięgu zalania (nie tylko przy głównym nurcie), po ustąpieniu wód mogą zachowywać się niestabilnie;
 • sprawdź instalację elektryczną i gazową;
 • jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi  w Twoim domu zrób zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń. Materiał ten przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej;
 • w ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi; zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci). Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi;
 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.

Pamiętaj!

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
 • nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;
 • nie sadź drzew na wałach;
 • nie uszkadzaj umocnień;
 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów
 • w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.